Łukasz Dominiak

Dyrektor Generalny, Krajowa Rada Drobiarstwa

Łukasz Dominiak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. Z KRD-IG związany od 2011 roku. Do jego głównych zadań należy organizacja pracy Izby i nadzór nad realizacją zadań, w tym projektów promocyjnych KRD-IG finansowanych ze środków FPMD i UE,  nadzór nad kwestiami finansowymi, budżetowymi i księgowymi, koordynacja pracy Komisji KRD-IG, współpraca z administracją krajową, koordynacja współpracy międzynarodowej KRD-IG, m.in. w zakresie promocji i pozyskiwania nowych rynków zbytu dla polskiej branży drobiarskiej, aktywna współpraca z Komisją Europejską oraz unijnymi organizacjami branżowymi ELPHA, a.v.e.c. i CLITRAVI. Wcześniej związany ze Związkiem Polskie Mięso, gdzie pełnił rolę Dyrektora Biura Zarządu i Specjalisty ds. Rynku i Stosunków Międzynarodowych. Doświadczenie zdobywał także w firmie brokerskiej Clerk REFCO, Chicago Mercantile Exchange, USA.

Łukasz Dominiak uczestniczy w: