Program

Program kongresu


  • Kongres Eksportu Spożywczego 201825-09-2018
08:30

Rejestracja

09:10

Pozycja polskiego eksportu spożywczego oraz perspektywy rozwoju w Europie i na świecie

09:30

Cross Cultural awareness – czyli jak zarządzać różnicami kulturowymi w budowaniu efektywnych relacji w biznesie eksportowym

09:50

Budowanie przewagi konkurencyjnej marki w oparciu o wartości kulturowe

10:15

Przerwa kawowa


12:30

Przerwa kawowa


14:00

Lunch


16:50

Przerwa kawowa


18:00

Zakończenie konferencji


23:00

Zakończenie Gali