Cezariusz Z. Kwaterski

Radca Minister - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cezariusz Z. Kwaterski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie; Uniwersytetu  Ekonomicznego w Wiedniu (zasady społecznej gospodarki rynkowej); Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie – Instytut Porównań Systemów Politycznych i Ekonomicznych oraz Duńskiej Szkoły Administracji Publicznej (Agenda 2000: Perspektywa finansowa i reforma Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej).

Od 1990 r. w administracji państwowej (Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Ministerstwo Gospodarki – problematyka współpracy gospodarczej i dwustronnych stosunków gospodarczych z zagranicą), a następnie w służbie zagranicznej (Ambasada RP w Londynie – radca ds. ekonomiczno-finansowych i wiceprezes międzynarodowego stowarzyszenia dyplomatów ekonomicznych akredytowanych w Londynie AERL (Association of Economic Representatives in London); obecnie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych –  dyplomacja ekonomiczna. Od 01.10.2000r. – urzędnik mianowany służby cywilnej.

Autor szeregu publikacji z zakresu dwustronnych stosunków gospodarczych i problematyki wspierania polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej, w tym w odniesieniu do wybranych rozwiązań instytucjonalno-prawnych regulujących podejmowanie działalności gospodarczej na rynku brytyjskim.

Cezariusz Z. Kwaterski uczestniczy w: