Edward Bajko

Prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Edward Bajko

Od ponad 35 lat związany z SM Spomlek. Przeszedł w niej wszystkie szczeble zarządzania: od kierownika zmiany, poprzez kierownika działu produkcji, głównego mechanika – szefa działu technicznego. Następnie przez 20 lat sprawował funkcję wiceprezesa, odpowiedzialnego m.in. za produkcję, inwestycje i dział techniczny. W 2008 r., wobec coraz trudniejszej sytuacji Spółdzielni, decyzją członków spółdzielni został wybrany na stanowisko Prezesa. Od tej pory z powodzeniem usprawnia funkcjonowanie firmy.

Prezes Bajko był kluczową postacią programu modernizacji infrastruktury produkcyjnej SM Spomlek. Zrealizowane przez niego projekty to pionierskie w polskich warunkach wdrożenia nowych technologii (m.in. rozpyłowe suszenie serwatki, membranowa standaryzacja mleka, termiczna obróbka mleka metodą infuzji, wysokie, cyrkulacyjne zagęszczanie serwatki przy zastosowaniu instalacji wyparnej). Prowadzone przez niego programy inwestycyjne otrzymały maksymalne do uzyskania dotacje ze środków unijnych (SAPARD, SPO, PROW).

Po objęciu funkcji Prezesa Zarządu w 2008 roku, Edward Bajko wprowadził SM Spomlek, na drogę dynamicznego rozwoju. W ciągu 5 lat przychody spółdzielni wzrosły dwukrotnie osiągając w 2017 roku ok. 550 mln złotych. Uczyniło to Spomlek jednym z największych i najsilniejszych graczy na polskim rynku mleczarskim. Było to możliwe dzięki skutecznemu połączeniu wzrostu organicznego z aktywnością konsolidacyjną.

W tym czasie Spomlek skoncentrował się na zdobyciu pozycji lidera w segmencie serów dojrzewających. Konsekwentnie realizowana strategia oraz sukces rynkowy wprowadzonych przez Spomlek marek serowych – Sereanada i Skarby Serowara – zaowocowały przejęciem w 2010 roku ESM w Elblągu, a w 2013 roku mleczarni OSM w Chojnicach. Nowo przejęte zakłady przyczyniły się do dalszego zwiększenia mocy produkcyjnych Spomleku.

Firma postawiła też na rozwój segmentu B2B  oferując szeroką ofertę proszków mlecznych, a od 2017 roku jest jedynym zakładem w Polsce proudkującym WPI – izolat białek serwatkowych (specjalistyczny proszek białkowy). Wdrożone inwestycje w zakresie frakcjonowania serwatki wyznaczają nowe kierunki przerobu serwatki w Polsce.

Edward Bajko jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Dodatkowo należy także do Polskiej Platformy Technologicznej Żywności oraz zasiada w radzie nadzorczej firmy Sertop sp. z.o.o. Pasjonuje się żeglarstwem i budową jachtów. Najwięcej emocji dostarcza mu samotne żeglowanie przy silnym wietrze na małej łódce.

Edward Bajko uczestniczy w: