Jacek Lewicki

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Jacek Lewicki

Wykształcenie:  wyższe – magister organizacji i zarządzania Uniwersytet Warszawski, Wydz. Zarządzania (1992).

1995 – 2008 – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy – Zarządzanie handlem i marketingiem (budowanie sieci dystrybucji, zarządzanie personelem, wprowadzanie nowych produktów, tworzenie strategii handlowej).

2008 – 2016 – Drosed S.A. – Prezes Zarządu Grupy Drosed – Zarządzanie jedną z największych firm drobiarskich w Polsce, tworzenie strategii, budowanie pozycji Grupy na rynku, zarządzanie operacyjne (Drosed + 4 spółki zależne – Roldrob, Sedar, Drop, Drosed Surowiec).

2016 – dziś – OSM w Piątnicy – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu – Zarządzanie nowymi obszarami wzrostu Firmy – B2B i eksport.

Jacek Lewicki uczestniczy w: