Monika Tyska

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Monika Tyska

Koordynator wielu projektów promocyjnych krajowych oraz zagranicznych m.in. konferencji, seminariów, szkoleń, branżowych spotkań biznesowych. W latach 2009-2016 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2016 r. była dyrektorem Biura Wspierania Eksportu w Agencji Rynku Rolnego, a następnie zastępcą dyrektora w Departamencie Wsparcia Eksportu w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie ukończyła studia w zakresie nauk o żywieniu i konsumpcji. Studiowała również podyplomowo administrację publiczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomię w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Wśród licznych kursów i szkoleń, które odbyła jest m.in. protokół dyplomatyczny w Akademii PISM.

Monika Tyska uczestniczy w: