Szymon Wiliński

Dyrektor Rozwoju Informacji Gospodarczej, Coface

Szymon Wiliński

Szymon Wiliński pełni w Coface funkcję Dyrektora Rozwoju Informacji Gospodarczej. Wcześniej odpowiedzialny był za kontakty z kluczowymi klientami oraz rozwój produktów serwisowych Coface. Z rynkiem wywiadowni gospodarczych związany jest od 18 lat. Swoje wszechstronne doświadczenie buduje współpracując na co dzień ze spółkami Grupy Coface oferującymi także ubezpieczenie należności, faktoring oraz windykację B2B, które wykorzystują informację gospodarczą w codziennej działalności związanej z oceną ryzyka dłużnika.

Jest absolwentem Zarządzania i Marketingu na Politechnice Koszalińskiej oraz Handlu Zagranicznego w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie.

Szymon Wiliński uczestniczy w: